Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Soutěžní přehlídka dětských verbířů a beseda u cimbálu

Zveřejněno 1.7.2017

Poslední červnovou neděli se sešli v Amfiteátru mladí verbíři od 5 do 15 let, aby na soutěžní přehlídce předvedli divákům i odborné porotě tanec verbuňk. Soutěžilo 15 chlapců ve 3 kategoriích v podlužáckém a dolňáckém verbuňku. Tento mužský pocitový  tanec neměl nikdy jednotnou formu, vždy záleží na improvizačních schopnostech verbíře, jak si poskládá jednotlivé cifry typické pro jednotlivé druhy verbuňků. Mutěnice leží na rozhraní 3 subregiounů a to Podluží, Kyjovského Dolňácka a Hanáckého Slovácka, proto se zde u muziky tradičně  objevuje kombinace figur všech tří regionů. Dva mladí mutěničtí verbíři – Rosťa Duhajský a Franta Bravenec dali podnět k tomu, aby se verbuňky rozlišovaly.  Proto náš folklorní spolek v letošním roce uspořádal taneční kurz podlužáckého verbuňku, kterým prošlo 30 chlapců, aby si zažili cifry a jejich počet pod vedením znalce a lektora při NÚLK p. Jaroslava Švacha.Podlužácký verbuňk je takový nejatletičtější a na figury nejbohatší, proto se s oblibou traduje i ve Strážnici na verbířských soutěžích pro dospělé tanečníky: Bez červených gatí, nebudeme zlatí. Projekt Verbuňk v Mutěnicích má za cíl udržet a rozvíjet tradici verbuňku v obci a je podporován z dotačního fondu Jihomoravského kraje – Podpora v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017.

Program obohatili svým vystoupením mladí muzikanti a děti ze souborů Súček a Mašlička. Tříčlenná odborná porota posoudila jednotlivé výkony malých verbířů, kdy hodnotila předzpěv, pomalou část verbuňku – tzv. válaný, rychlý verbuňk a úvrati. Záleželo nejen na počtu figur, ale i na jejich provedení a celkovém dojmu projevu verbíře. Divácká porota rozhodla o absolutní vítězi. Králem Verbuňku v Mutěnicích se pro rok 2017 stal patnáctiletý Marek Salay z Poštorné.

Porota také udělila zvláštní cenu nejmladšímu verbířskému kaštánkovi Karlovi Bohůnovi z Mutěnic.

Kategorie:

© 2018 obec Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@mutenice.cz.