Velikost textu: A A A

Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Anketa regionu podluží ke změně klimatu

Zveřejněno 15.3.2021

ZAPOJTE SE DO ANKETY REGIONU PODLUŽÍ KE ZMĚNĚ KLIMATU

Byla zahájena příprava Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu klimatu. Zapojte se i vy!

V lednu byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví obce Regionu Podluží a obec Mutěnice na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce léta 2021 Region připraví seznam opatření, která zajistí pohodový život v obcích a krajině regionu i do budoucna. Zaměří se na snižování teploty během vln horka, hospodaření s vodou, vodu a sucho v krajině i zastavěných územích obcí, zachycování dešťové vody nebo energetické úspory. Při přípravě budou využita i data z družic a klimatických modelů.

Také náš region v posledních letech stále více zasahují extrémní výkyvy počasí, na které nejsme dostatečně připraveni. Jelikož se dopady změny klimatu projevují až se zpožděním, budou se v následujících letech problémy dále stupňovat. Adaptační strategie pomůže připravit Region Podluží a obec Mutěnice na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady již probíhajících změn klimatu.

Citace Mgr. Vojtěcha Pospíšila, předsedy Regionu Podluží:

„Zabývat se řešením dopadů sucha a změnou klimatu na území obcí Regionu Podluží a obce Mutěnice patří k naším prioritám, nedostatek vody jako klíčové komodity, musíme začít řešit komplexně, od nakládání s ní, její ochranou, ale hlavně jejím návratem a udržením v krajině.“

Průběh přípravy strategie

V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti celého území vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

V další fázi budou navržena a posouzena jednotlivá adaptační opatření, např. přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině, podpora hospodaření s vodou v zastavěných územích, zelené střechy aj. Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Region Podluží konkrétní kroky k přípravě a realizaci opatření. Do příprav bude v každé fázi můžete aktivně zapojit i vy.

Co bude výstupem?

V rámci následné realizace opatření připraví Region svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně.

Strategii připravují s Regionem Podluží firmy Aqua Force s.r.o. a ASITIS s.r.o., projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

„ZAPOJTE SE DO ANKETY“ – odkaz:

Dotazník – Adaptační strategie Regionu Podluží

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfsV5xDm2…/viewform

Váš názor na plánování aktivit Regionu Podluží v oblasti přizpůsobení se na změny klimatu je pro zpracování Strategie velmi důležitý!

Za vyplnění dotazníku děkujeme.

Kategorie:

Obecní úřad Mutěnice

Úřední hodiny

DenDopoledneOdpoledne
ÚTERÝ07:00-11:00 hod. 11:30-15:00 hod.
ČTVRTEK07:00-11:00 hod. 11:30-17:00 hod.
© 2021 Obec Mutěnice. Připomínky a návrhy na vylepšení pište na: admin@mutenice.cz.