Velikost textu: A A A

Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Junáci Mutěnice, 9. oddíl Jižní kříz

Junák v Mutěnicích působí již od roku 1939, kdy vznikl první chlapecký skautský oddíl v Mutěnicích. O pár let později se k chlapcům přidaly i dívky, a proto byl vytvořen i dívčí oddíl. Nyní v Mutěnicích působí pouze jeden oddíl, který je koedukovaný.

Skauting je celosvětové hnutí, které překračuje všechny hranice: politické, náboženské, sociální, kulturní, národní i etické.

Junák je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich posláním, principům a metodám. Junák je rovněž členem organizace dospělých skautů ISGF (dříve IFOFSAG).

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.  

__

Děti se schází 1x týdně na družinových schůzkách, kde se učí novým věcem, hrají hry a poznávají svět okolo sebe. Každý měsíc se koná jedna výprava, nejčastěji do přírody, kde skauti otestují své dovednosti a naučí se soužití s přírodou. Vyvrcholením skautského roku je 14 denní tábor, kde zažívají dobrodružství jiného rozměru, než na družinových a oddílových akcích.

__

Skauting je pro všechny – od malých dětí až po dospělé. 

V oddíle Jižní kříž působí 4 družinky, každá z nich je charakteristická svým znakem, věkem dětí a programem přichystaným na míru přesně pro ně.

Nejmladší jsou Benjamínci, což jsou děti od 5 do 7 let. Takové děti si jen hrají a poznávají svět kolem sebe.

Starší děti – Vlčata a Světlušky, jsou děti od 8 do 10 let, jejich program je malinko náročnější.

Skauti a skautky jsou děti od 11 do 15 let. Tato věková kategorie je zaměřená na sebepoznání, týmovou spolupráci, řešení krizových situací, učí se zodpovědnosti za vlastní činy.

__

Informace o oddílu můžete najít na našich webových stránkách http://www.jiznikrizmutenice.skauting.cz/ nebo na facebooku https://www.facebook.com/oddiljiznikriz/.

Obecní úřad Mutěnice

Úřední hodiny

DenDopoledneOdpoledne
PONDĚLÍ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ÚTERÝ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
STŘEDA07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ČTVRTEK07:00-11:00 hod. 11:30-18:00 hod.
PÁTEK07:00-11:00 hod. 11:30-14:30 hod.
© 2020 Obec Mutěnice. Připomínky a návrhy na vylepšení pište na: admin@mutenice.cz.