Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona zákona č. 106/1999

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 1. Oficiální název: Obec Mutěnice

 2. Důvod a způsob založení

dle zákona č. 367/1990 Sb., dále dle zákona č.128/2000Sb
 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení
Tel. 518 370 425, email: obec@mutenice.cz

 5. Případné platby můžete poukázat na účet: 109 541 804 / 0300

 6. IČO: 285145

 7. DIČ: CZ285145 – Obec je plátcem DPH

 8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce

 9. Žádosti o informace
Tel. 518 370 425, email: obec@mutenice.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Tel. 518 370 425, email: obec@mutenice.cz

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Obecní úřad Mutěnice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře z finančního úřadu a ČSSZ.
Další formuláře můžete získat na: www.form.cz

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
17. Seznam organizací

Základní škola Mutěnice

  • Mateřská škola Mutěnice
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Skládka Hraničky, spol. s r.o.
  • Kanalizace a čistička odpadních vod
© 2018 obec Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@mutenice.cz.