Velikost textu: A A A

Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Sbor dobrovolných hasičů

Založení hasičského sboru v Mutěnicích nebylo snadnou záležitostí, povedlo se to až na třetí pokus. Psalo se datum 13. března 1892. Život tohoto sboru nebyl už v samých počátcích jednoduchy. Stejně tak v letech C.K. Rakouska- Uherska po přelomu století, provázely sbor ekonomické a společenské problémy. Svého rozkvětu dosáhl sbor, jak je známo z pamětí, v letech první republiky.

Vlastně až do padesátých let byl tento sbor vždy samostatný a svobodný spolek zakládající se na dobrovolnosti.

To až období budování reálného socialismu zařadilo tuto složku pod státní správu jako „požárníky“. Teprve v roce 1990 po revoluci z listopadu 1989 se postupně s uplatňováním demokracie vracel Sbor dobrovolných hasičů původní vztah k samosprávě obce.

Jedním z nejdůležitějších faktů dosavadní činnosti sboru je úzký vztah a návaznost na představenstvo obce. 

Obec darovala pozemek kde byla postavena hasičská zbrojnice. Nákup první stříkačky, hasičského nářadí, plátna na hasičské stejnokroje a další nezbytnosti vždy zajišťovala obecní pokladna.

Sbor hasičů pořádá různé akce, jako pro veřejnost (soutěže v hasičském sportu, ukázky hasičské techniky a práce) tak pro své členy (táboráky, zájezdy, …).

Členskou základnu tvoří 48 členu, z toho 13 žen a 10 dětí.

Základní činností a poslání sboru je dobrovolnuá a nezištná pomoc při živelných událostech a pohromách, které mnohé nás už potkaly a ještě mohou potkat.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zásahový GINA Tablet + pořízení věcných prostřeků PO
Dotační program:Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022
Poskytovatel dotace:Jihomoravský kraj
Výše dotace:98 000 Kč
Termín realizace:1/2022 – 12/2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vybavení pro JSDHO Mutěnice
Dotační program:Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020
Poskytovatel dotace:Jihomoravský kraj
Výše dotace:139 000 Kč
Termín realizace:1/2019 – 12/2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zásahový tablet s technologií GINA včetně příslušenství
Dotační program:Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020
Poskytovatel dotace:Jihomoravský kraj
Výše dotace:28 000 Kč
Termín realizace:1/2018 – 12/2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ochranné prostředky pro hasiče
Dotační program:Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020
Poskytovatel dotace:Jihomoravský kraj
Název projektu:Ochranné prostředky pro hasiče
Výše dotace:80 000 Kč
Termín realizace:1/2017 – 12/2017

 

Za podpory Jihomoravského kraje bylo pořízeno z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020“ ochranné vybavení a prostředky pro SDH Mutěnice.

 

 

Obecní úřad Mutěnice

Úřední hodiny

DenDopoledneOdpoledne
PONDĚLÍ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ÚTERÝ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
STŘEDA07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ČTVRTEK07:00-11:00 hod. 11:30-18:00 hod.
PÁTEK07:00-11:00 hod. 11:30-14:30 hod.
© 2023 Obec Mutěnice. Připomínky a návrhy na vylepšení pište na: admin@mutenice.cz.