Velikost textu: A A A

Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Dům pokojného stáří

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Mutěnice
Květná 379
696 11 Mutěnice

DPS

Posláním Charitní pečovatelské služby Mutěnice je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým v obci Mutěnice a okolních obcích, překonávat obtížné situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku, nemocí nebo ztrátou blízkého člověka.


CÍL :

Cílem pečovatelské služby je doplnit péči o uživatele tak, aby si zachoval co nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v domácím prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří senioři a zdravotně postižení, u nichž došlo ke snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech, a to z důvodu úbytku fyzických i mentálních schopností, onemocnění, chronické nemoci, osamění, zdravotního postižení apod.

Naše služby jsou poskytovány občanům obce Mutěnice, Čejkovice, Dolní Bojanovice a Josefov

Provozní doba na pracovišti Mutěnice a Dolní Bojanovice:

PO – PÁ         7.00 – 15.30 hodin

Pracoviště Mutěnice

Adresa: Květná 379, 696 11 Mutěnice
Telefon: 518 370 388
Vedoucí: Jitka Koperová
Mobil vedoucí: 731 134 258
Mobil pečovatelky: 737 234 097, 737 234 089
E-mail:  dps.mutenice@charita.cz
Web:  www.hodonin.charita.cz

  
Pracoviště Dolní Bojanovice

Adresa: U penzionu 431, 696 17 Dolní Bojanovice
Telefon: 518 372 097
Mobil pečovatelky: 739 389 105, 736 529 317
E-mail:  dps.bojanovice@charita.cz

 

Pracoviště Čejkovice

Adresa: Templářská 500, 696 15 Čejkovice
Provozní doba: PO – PÁ  7.30 – 14.00 hodin
Mobil pečovatelka: +420 731 425 495

NABÍDKA SLUŽEB

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc a podpora při podávání jídla a pití
– pomoc při oblékání a svlékání
– pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
– pomoc při úkonech osobní hygieny
– pomoc při základní péči o vlasy a nehty
– pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– dovoz nebo donáška jídla
– pomoc při přípravě jídla a pití
– příprava a podání jídla a pití
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– běžný úklid a údržba domácnosti
– údržba domácích spotřebičů
– pomoc při zajištění velkého úklidu
– nákupy a pochůzky
– praní a žehlení ložního prádla
– praní a žehlení osobního prádla
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– doprovod dospělých k lékaři, na úřady a zpět

Kompenzační pomůcky k zapůjčení do domácností:

– Polohovací postele s antidekubitní matrací, elektricky ovládané
– Stolky k posteli
– Invalidní vozíky
– Chodítka
– Toaletní židle
– Nástavec na WC
– Toaletní mísa
– Sedačka na vanu
– Posilovač nohou
– Přesunovací pás
– Přesunovací deska

Kritéria přijetí do péče
–  volná kapacita pracovníků ke zvládnutí požadované péče
–  pečovatelská služba není poskytována nepřetržitě a není schopna zajistit péči o zcela imobilního uživatele, který nemá jiný zdroj pomoci
–  neposkytujeme péči osobám agresivním, závislým na alkoholu, které napadají personál nebo osobám, trpícím infekční chorobou – jsou doporučena jiná specializovaná pracoviště

Principy poskytování služeb

Pracovníci Charitní pečovatelské služby se řídí pravidly Etického kodexu Oblastní charity Hodonín
Pracovníci Charitní pečovatelské služby respektují jedinečnost každého člověka a žádným způsobem ho nediskriminují kvůli jeho původu, náboženskému vyznání, barvě pleti, zdravotnímu stavu, sexuální orientaci, věku apod. Pracovníci pomáhají všem uživatelům služeb se stejným úsilím.
Pracovníci CHPS dodržují práva uživatelů, zejména právo na soukromí, právo na vlastní rozhodnutí, právo na osobní svobodu apod. Pracovníci se chovají ke všem uživatelům služeb slušně, ohleduplně a zdvořile.
Pracovníci CHPS respektují právo na soukromí všech uživatelů služeb. Při výkonu pečovatelských služeb respektují přání uživatele a jeho zvyklosti.
Pracovníci CHPS jsou vázáni mlčenlivostí o zdravotním stavu uživatele a o poměrech v jeho rodině. Data a informace vyžaduje pouze s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které budou poskytovány. Pečovatelka podává informace o uživateli jen s jeho souhlasem.
Pracovníci CHPS podávají uživatelům služeb informace ve srozumitelné podobě a přesvědčí se, že uživatel sdělení rozuměl.

Obecní úřad Mutěnice

Úřední hodiny

DenDopoledneOdpoledne
PONDĚLÍ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ÚTERÝ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
STŘEDA07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ČTVRTEK07:00-11:00 hod. 11:30-18:00 hod.
PÁTEK07:00-11:00 hod. 11:30-14:30 hod.
© 2023 Obec Mutěnice. Připomínky a návrhy na vylepšení pište na: admin@mutenice.cz.