MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatky na rok 2023

Číslo účtu: 123–1188100277/0100

Poplatek za odpad
Sazba poplatku: 330,– Kč
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – platba za každou osobu zvlášť
Splatnost poplatku: jednorázově do 30.6.2023

Po provedení platby si můžete v servisní kanceláři vyzvednout svozový kalendář.

Poplatek za psa
Sazba poplatku: 100,– Kč
Variabilní symbol: rodné číslo majitele psa
Splatnost poplatku: jednorázově do 31.3.2023

V případě, že nemáte možnost provést platbu převodem na účet je možná platba v hotovosti nebo platební kartou v servisní kanceláři OÚ.

Poplatky a služby

Úkon

Cena

Ověřování listin

30 kč/A4

Ověření podpisu

30 kč

Hlášení místního rozhlasu

61 kč

Poplatek za 1 psa

100 kč/rok

Poplatek za vývoz komunálního odpadu

330 kč/1 osoba/rok č.ú. 123-1188100277/0100

Žádost o výpis z rejstříku trestů

100kč/kolek

Přihlášení k trvalému pobytu

50 kč

Výpis z katastru nemovitostí

100 kč/1 strana, každá další strana 50 kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100 kč

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

100 kč

Uzavření manželství s cizincem (pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR)

2000 kč

Uzavření manželství (ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR)

3000 kč

Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě

1000 kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině (platnost 6 měsíců)

500 kč

Inzerce v MKT

61 kč/týden

Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Mutěnice

  Prosím čekejte...