CM FANYNKA A VERBÍŘI Z MUTĚNIC, Z.S.

Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři z Mutěnic, z.s.

Spolek byl založen za účelem podpory místního dětského folkloru a dětské cimbálové muziky.

Sdružuje tyto soubory:
Súček – dětský folklorní soubor pro nejmenší, který čítá v letošním roce 20 dětí od 5 do 7 let,
DFS Mašlička, taneční a pěvecký soubor pro děti od 8 let, dále Verbíře ve věku 8–15 let, kteří se pravidelně připravují na regionální soutěže ve verbuňku, žáky 1. a 2. ročníku Houslové školičky, a cimbálovou muziku Fanynka, ve které mimo dětí z Mutěnic hostují také mladí hudebníci z okolních obcí.
Dospělí členové spolku jsou zároveň dobrovolnými vedoucími DFS Mašlička a Súček. Velkou měrou se na chodu spolku podílejí i rodiče, kteří pomáhají s organizací akcí a vodí děti pravidelně na zkoušky do KD.
Věnujeme se hlavně přímé práci s dětmi a mládeží. Letos také pořádáme ve spolupráci s lektorem a znalcem slováckého verbuňku kurz výuky podlužáckého verbuňku – Cílem je obnova tohoto mužského pocitového tance v obci, která není národpisně zařazena do Podluží, ale kde se již po několik desetiletí nosí plný podlužácký kroj.
Vyvrcholením činnosti v roce 2017 bude soutěžní přehlídka dětských i dospělých verbířů pořádaná v Mutěnicích dne 25. června od 14 do 18 hodin s následnou besedou u cimbálu, při níž vystoupí děti z dětských folklorních souborů sdružených pod spolkem a hosté.

Pro děti z obce pořádáme každý rok letní příměstský tábor se zaměřením na zábavné putování po okolí nejen za folklorem.

Kontakt:
http://cm-fanynka-a-verbiri-z-mutenic.webnode.cz/
email: cm.fanynka@centrum.cz
Ing. Květoslava Svobodová, tel: 602178975
Jana Ševčíková, předs. spolku, tel: 777979347

  Prosím čekejte...