SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů

Založení hasičského sboru v Mutěnicích nebylo snadnou záležitostí, povedlo se to až na třetí pokus. Psalo se datum 13. března 1892. Život tohoto sboru nebyl už v samých počátcích jednoduchy. Stejně tak v letech C.K. Rakouska- Uherska po přelomu století, provázely sbor ekonomické a společenské problémy. Svého rozkvětu dosáhl sbor, jak je známo z pamětí, v letech první republiky.

Vlastně až do padesátých let byl tento sbor vždy samostatný a svobodný spolek zakládající se na dobrovolnosti.

To až období budování reálného socialismu zařadilo tuto složku pod státní správu jako „požárníky“. Teprve v roce 1990 po revoluci z listopadu 1989 se postupně s uplatňováním demokracie vracel Sbor dobrovolných hasičů původní vztah k samosprávě obce.

Jedním z nejdůležitějších faktů dosavadní činnosti sboru je úzký vztah a návaznost na představenstvo obce.

Obec darovala pozemek kde byla postavena hasičská zbrojnice. Nákup první stříkačky, hasičského nářadí, plátna na hasičské stejnokroje a další nezbytnosti vždy zajišťovala obecní pokladna.

Sbor hasičů pořádá různé akce, jako pro veřejnost (soutěže v hasičském sportu, ukázky hasičské techniky a práce) tak pro své členy (táboráky, zájezdy, …).

Členskou základnu tvoří 48 členu, z toho 13 žen a 10 dětí.

Základní činností a poslání sboru je dobrovolnuá a nezištná pomoc při živelných událostech a pohromách, které mnohé nás už potkaly a ještě mohou potkat.

Zásahový GINA Tablet + pořízení věcných prostřeků PO
Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Výše dotace: 98 000 Kč
Termín realizace: 1/2022 – 12/2022

hasici-gina-tablet-vecne-prostredky-98000kc-1-2022-12-2022.jpg (72 KB)

Vybavení pro JSDHO Mutěnice
Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Výše dotace: 139 000 Kč
Termín realizace: 1/2019 – 12/2019

vybaveni-pro-jsdho-mutenice-139000kc-1-2019-12-2019.jpg (122 KB)

Zásahový tablet s technologií GINA včetně příslušenství
Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Výše dotace: 28 000 Kč
Termín realizace: 1/2018 – 12/2018

zasahovy-tablet-s-technologii-gina-vcetne-prislusenstvi-28000kc-1-2018-12-2018.jpg (814 KB)

Ochranné prostředky pro hasiče
Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Název projektu: Ochranné prostředky pro hasiče
Výše dotace: 80 000 Kč
Termín realizace: 1/2017 – 12/2017

Za podpory Jihomoravského kraje bylo pořízeno z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020“ ochranné vybavení a prostředky pro SDH Mutěnice.logo-jmk-stare.jpg (621 KB)

  Prosím čekejte...