ŽÁCI 6. ROČNÍKŮ NA EXKURZI NA MÍSTNÍ RADNICI

V úterý 21. května a ve čtvrtek 23. května 2024 měli žáci 6. ročníků jedinečnou příležitost navštívit v rámci občanské výchovy místní radnici. Během této exkurze se dozvěděli, jak radnice funguje, jaké povinnosti mají její zaměstnanci a jaké procesy probíhají v různých odděleních. Tato exkurze obohatila nejen jejich vědomosti, ale také jim umožnila lépe pochopit práci místních úředníků.

Žáky na radnici přivítal pan starosta Ing. Jiří Zálešák, který si našel čas, aby odpověděl na jejich nejrůznější dotazy. Diskuze s panem starostou byla velmi inspirativní a děti si odnesly mnoho zajímavých informací o fungování obecní samosprávy.

Během návštěvy se žáci seznámili s různými odděleními radnice. Zajímavou částí exkurze byla návštěva matriky, kde se dozvěděli o zapisování narození, svateb a úmrtí. Toto oddělení je klíčové pro evidenci důležitých životních událostí obyvatel.

Další zastávkou byla podatelna, kde žákům vysvětlili, k čemu toto oddělení slouží a jaký je jeho význam. Dozvěděli se, jak se přijímají a zpracovávají dokumenty a jakým způsobem se komunikuje s občany.

V účtárně se žáci dozvěděli, jak se spravují finance města, jak se plánují rozpočty a jak probíhá kontrola výdajů a příjmů. Tento vhled do finančního řízení obce byl velmi poučný a ukázal dětem, jak důležitá je pečlivost a zodpovědnost při správě veřejných prostředků.

Exkurze pokračovala návštěvou oddělení územního plánování a pozemků, kde se žáci dozvěděli o plánování rozvoje obce, správě pozemků a o tom, jak se řeší stavební projekty. Toto oddělení jim přiblížilo, jak se plánuje budoucnost města a jak se zajišťuje jeho udržitelný rozvoj.

Vrcholem celé exkurze byla možnost vyzkoušet si hlášení místním rozhlasem. Děti si s nadšením vyzkoušely tuto formu komunikace s veřejností a zjistily, jak důležitou roli má místní rozhlas v informování obyvatel.

Celá návštěva byla velmi poučná a žáci si odnesli mnoho nových znalostí a zážitků. Děkujeme panu starostovi Ing. Jiřímu Zálešákovi a všem zaměstnancům radnice za jejich vstřícnost
a ochotu dětem vše podrobně vysvětlit. Tato exkurze jistě přispěla k lepšímu porozumění fungování místní samosprávy a inspirovala žáky k zájmu o veřejné dění.

Mgr. Eva Grdinová

  Prosím čekejte...