ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU MUTĚNICE

obrazek1.gif (11 KB)

Kontaktní údaje:
IČO: 68685441
Číslo účtu: 6659723319/0800
ID datové schránky: 2j399×w
Sídlo: Školní 542, 696 11 Mutěnice
Předseda: Ing. Marta Cellarová, tel.: 702 120 055

Český zahrádkářský svaz vznikl v roce 1957, tehdy ještě jako Český ovocnářský a zahrádkářský svaz. V té době (r. 1962) byla ustavující schůzí založena i základní organizace v Mutěnicích. Mezi zakládající členy patřil pan Josef Pelc (č.p. 584), který byl zástupcem i v celostátních orgánech zahrádkářského svazu, pan Václav Vagunda (č.p. 184), pan František Štětka (č.p. 651) a Ing. Zdeněk Klobáska (č.p. 1026), který byl jako předseda základní organizace v Mutěnicích aktivní až do roku 2024. Za svou dlouholetou činnost a práci obdržel ocenění z ústředí svazu – Zlatou růži.


V minulosti měl svaz široké spektrum působení – členům prodával hnojiva, postřiky, osivo i sadbu. Poskytoval také činnost poradenskou formou organizace různých přednášek o ochraně rostlin a vydával metodiky k používání postřiků k hubení škůdců, k ochraně a výživě rostlin.


V současné době se členům svazu nabízí různé možnosti odborného vzdělávání – např. účast na přednáškách vedených odborníky na pěstování, péči a starost o ochranu a zdraví rostlin, velmi užitečné informace pro oblast vinařství i vinohradnictví. Informace získávají naši členové prostřednictvím e-mailové pošty – např. o vhodné době ošetření zemědělských plodin, ovocných stromů, vinné révy apod. nebo o pořádání různých soutěží a výstav ovoce, zeleniny a vín (oblastních i celostátních). Zdrojem mnohých informací je i časopis Zahrádkář, který pravidelně vychází.


Zvolený výbor základní organizace se schází 1× měsíčně, pravidelně pořádáme různé akce pro organizované i neorganizované zájemce (např. zájezdy na Floriu Kroměříž nebo Floru Olomouc, workshopy, Den seniorů atd.).


I v současnosti patříme stále k nejpočetnějším zájmovým sdružením v obci, rádi napomůžeme rozvoji spolkové činnosti a většímu zapojení spoluobčanů do života obce, mezigeneračního soužití a setkávání obyvatel. Jsme spolek otevřený spolupráci s ostatními spolky v obci. A jsme spolek otevřený pro nové členy i členky, které rádi ve svých řadách uvidíme.

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 702 120 055. Těšíme se na každého.


„Floria jaro 2024“ v Kroměříži

  Prosím čekejte...