Velikost textu: A A A

Mutěnice

oficiální web vinařské obce

Hlavní menu

Aktuálně z Mutěnic

Vypnutá oblast : Farní, U Kostela, Veselá, Vincence Bednáře, Strmá, Okružní od čp. 108 po čp. 105, Masarykova pravá strana od čp. 61 po čp. 500, od čp. 53 po čp. 44, Moravská levá strana od ulice Veselá po čp. 1101 a pravá strana od ulice Veselá čp. 943. Více informací v přiloženém dokumentu.

Číst dál

Obec Mutěnice má zájem na tom, aby se zvyšoval počet obyvatel obce, a proto se rozhodla přispívat finančním darem nově narozeným občanům obce Mutěnice, narozeným od 1.1.2019 a žákům prvních tříd, navštěvujících Základní školu a Mateřskou školu Mutěnice. Více informací v přiloženém dokumentu.

Číst dál

Vypnutá oblast: Brněnská levá strana od čp.540 po čp.1165, Tržní od čp.542 a 1095 po 540, Hasičská, školní od Tržní po čp.887 a 932, Lipová od Školní po čp.447 a 317, Nová od čp.905 a 868 po Brněnskou, Na ovčírnách od Nové po čp.1165.

Číst dál

Pokud má nějaký spolek či sdružení nějakou akci, kterou by chtěla také zveřejnit, můžete se obrátit na Vladimíra Trávníka.

Číst dál

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice) na rok 2019 ve výši 240,- Kč/1 osoba se vybírá  v hotovosti  v servisní kanceláři obecního úřadu v Mutěnicích.   Platbu můžete provést bankovním převodem na účet obce č.: 109541804/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte TKO 2019…

Číst dál

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“). Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s…

Číst dál

Archiv aktualit

Úřední deska

Datum vyvěšení (od - do)
Název a formát oznámení
Zdroj oznámení
19. 03. 2019 - 04. 04. 2019
MPZ č. 4/2019 [105.34 kB], PDFMPZ č. 4/2019 [105.34 kB], PDF
OÚ Mutěnice
15. 03. 2019 - 30. 04. 2019
Agentura ochray přírody a krajiny České Republiky
14. 03. 2019 - 28. 03. 2019
MPZ 06/2019 [1.31 MB], PDFMPZ 06/2019 [1.31 MB], PDF
Obec Mutěnice
13. 03. 2019 - 31. 03. 2019
VV – Vinařství Zikmund [658.91 kB], PDF
MěÚ Hodonín
12. 03. 2019 - 31. 03. 2019
VV Kormorán Velký [736.62 kB], PDF
Ministerstvo životního prostředí
11. 03. 2019 - 31. 03. 2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno
07. 03. 2019 - 25. 03. 2019
DSO Mutěnka
20. 07. 2018 - 30. 06. 2019
DSO VITIS
Starší záznamy úřední desky

Poslední přidané fotografie

Oslavy 100 let od založení ČSR

Aktuálně: Informace k podání vkladu práv do katastru nemovitostí

Na základě Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mutěnice (KoPÚ) ze dne 2.8.2016, které nabylo právní moci dne 11.4.2017 je dle § 11 odst. 12 zákona č. 139/2002 Sb. právní stav podle schváleného návrhu závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků.

Do vydání rozhodnutí státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv se ve všech listinách (kupní smlouva, darovací smlouva, vložení věcného břemene….), které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které jsou předmětem řízení o pozemkových úpravách, uvedou kromě dosavadních parcelních čísel pozemků i jim odpovídající parcelní čísla pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ.

Údaje o nových parcelních číslech a souhlas s převodem pozemků poskytuje na základě písemné žádosti Státní pozemkový úřad, pobočka Hodonín, Bc. Markéta Šimečková. Takový stav v katastru nemovitostí bude trvat do doby, než bude rozhodnuto Krajským soudem v Brně o žalobě podané proti rozhodnutí odvolacího orgánu - Ústředí Státního pozemkového úřadu Praha, které odvolání o KoPÚ zamítlo a potvrdilo rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, pobočky Hodonín.

Žádost je k vyzvednutí na OÚ nebo na tomto odkazu: Žádost o udělení souhlasu s převodem pozemku.pdf

Obecní úřad Mutěnice

Úřední hodiny

DenDopoledneOdpoledne
PONDĚLÍ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ÚTERÝ07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
STŘEDA07:00-11:00 hod. 11:30-15:30 hod.
ČTVRTEK07:00-11:00 hod. 11:30-18:00 hod.
PÁTEK07:00-11:00 hod. 11:30-14:30 hod.
© 2019 Obec Mutěnice. Připomínky a návrhy na vylepšení pište na: admin@mutenice.cz.