PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Mutěnické búdy

Více než 550 vinných sklepů v jedné lokalitě obklopené hektary malebných vinic. Zobrazte si lokalitu v mapě.

Kostel sv. Kateřiny

Farní kostel sv. Kateřiny dala postavit císařovna Marie Terezie v roce 1769, a to na místě zchátralé kaple. Třebaže hrubá stavba vyrostla rychle, všechny vnější a vnitřní úpravy se protáhly, takže chrám byl požehnán milotickým děkanem Bartolomějem Goltmanem až na den sv. Kateřiny 25. 11. 1775. O tom vypovídá žulová deska zazděná v tzv. žebráčce, čili v předsíni v podvěží. K vysvěcení došlo dokonce teprve 1. 9. 1940.

Kostel prošel několika významnými stavebními úpravami např.byla rozšířena kruchta, přistavěna sakristie, vybudovány přístavby s oratořemi, zbourána kaple Božího hrobu, zvýšena kostelní věž. Původní dřevěné schodiště nahradily schody kamenné, které v roce 1926 kostelu věnoval prezident T. G. Masaryk, jenž zde nějaký čas se svými rodiči žil. Později došlo ke změnám interiéru dle nových liturgických předpisů, pro celebraci čelem k věřícím.

Nad hlavním vchodem do kostela je keramický reliéf sv. Kateřiny. Zde najdete polohu kostela v mapě.

Rozhledna na Vyšicku

V roce 2018 byla otevřena na nejvyšším bodu Mutěnic — kopci Vyšicko (267 m. n. m.) — rozhledna. Je trojúhelníkovitého půdorysu, ocelové konstrukce s dřevěným schodištěm, vysoká 12 metrů.

Nosnou konstrukci z roku 2018 tvoří tři kovové sloupy, které se kvůli zeštíhlení naklánějí oproti základně o 10 stupňů.

Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 9 metrů (malebné a velice členité okolí vinařské obce Mutěnice, v dáli Bílé Karpaty, Chřiby s Buchlovem, Pálava a Babí lom u Strážovic). Zde najdete její polohu v mapě.

Další tipy

Regiontourist

  Prosím čekejte...