TŘÍDĚNÝ ODPAD

trideny-odpad.png (1.83 MB)

1) Pytle vyváží pracovníci Skládky Hraničky, spol. s r.o. v termínech (viz. svozový kalendář)

    1. první středa v měsíci na dolním konci
    2. druhá středa v měsíci na horním konci

V případě změny termínu svozu bude náhradní termín svozu včas zveřejněn.

2) Pytle je nutné naplnit a poté zavázat. Pytle se odváží na sběrný dvůr TESPRY Hodonín. Za každý odevzdaný naplněný pytel dostane občan nový pytel stejné barvy. Pytle je možno si také vyžádat v podatelně Obecního úřadu Mutěnice.

Rozmístnění kontejnerů na tříděný odpad v obci na serveru Mapy.cz

Rozmístnění kontejnerů na bioodpad v obci na serveru Mapy.cz

mutenice-kalendar-2024.jpg (1.96 MB)

  Prosím čekejte...