OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

OZV 1/2024 o nočním klidu.pdf
OZV 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf
OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů.pdf
OZV 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf
OZV 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf
OZV 1/2022.pdf
OZV 3/2021.pdf
OZV 2/2021.pdf
OZV 1/2021.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf
Zásady-pro-poskytování-finančních-darů-obcí-Mutěnice.pdf
Provozní řád tržnice.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.pdf
Provozní řád dětských hřišť.docx
Provozní řád Rozhledna Vyšicko.docx
Pravidla pro vydávání zpravodaje Naše Mutěnice.pdf
Obecné zátvazná vyhláška obce Mutěnice č. 1/2017.pdf
Podmínky pro udělování povolení k vjezdu vozidel s hmotností nad 3,5 t do lokality vinných sklepů v Mutěnicích.pdf
Oznámení o vydání územního plánu Mutěnice.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažd’ování,, sběru, přepravy o třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů..pdf
Provozní řád Letního amfiteátru v Mutěnicích Pod Búdama.pdf
Provozní řád Kultruního domu Mutěnice.pdf
OBEC MUTĚNICE Nařízení obce Mutěnice č. 1./2014, kterým se vydává tržní řád..pdf
Obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 112012, o místním poplatku za provoz systému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 312011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 5/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přistroj.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích.pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2007, která ruší vyhlášku č. 1/98 o obecním znaku praporu a barvách.pdf
Vyhláška č. 03/2055. Požární řád obce.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech změny č. 1 územního plánu Mutěnice.pdf
Vyhláška o závazných částek územního plánu.pdf
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf
Obecně závazná vyhláška pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí.doc
Obecně závazná vyhláška – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf
Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.doc
Obecně závazná vyhláška č. 1/(2006., kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/98,3/98,5/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat..doc
Obecně závazná vyhláška Obce Mutěnice Č. 1/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Mutěnice č. 1/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu v obci Mutěnice.doc
O zřízení a působnosti obecní policie.doc
Obecně závazná vyhláška Obce Mutěnice Č. 1/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 1/2001, o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území obce Mutěnice.doc
  Prosím čekejte...