ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Podatelna zřízena dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

1. Provozní doba elektronické podatelny:

 • nepřetržitý provoz (24 hodin, 7 dnů v týdnu)

2. Elektronická podání lze podat:

 • prostřednictvím elektronické pošty na e-mail adresu:
  podatelna@mute­nice.cz
 • na technickém nosiči dat (CD-ROM nebo Flash disk)
  zasláním poštou (nebo jiným přepravcem) na adresu:
  Obecním úřad Mutěnice
  Masarykova 200
  696 11 Mutěnice
 • na technickém nosiči dat (CD-ROM nebo Flash disk) lze je také
  předat na Obecním úřadu obce Mutěnice, Masarykova 200 v době:
pondělí: 7:00 – 15:30
úterý: Neúřední den
středa: 7:00 – 15:30
čtvrtek: 7:00 – 18:00
pátek: 7:00 – 14:30

3. Povolené formáty datových zpráv a příloh na technických nosičích:

 • .doc (Microsoft Word od verze 97)
 • .pdf (Acrobat Reader)
 • .xls (Microsoft Excel od verze 97)
 • .rtf, .txt
 • .htm, .html
 • .gif, .jpg, .jpeg

Jiné formáty nebude elektronická podatelna způsobilá přijmout.
Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty z důvodu možného výskytu viru. Při zjištění výskytu těchto souborů v příloze e-mailu budou tyto přílohy (zejména *.exe, *.com a další) z bezpečnostních důvodů smazány a nebude na ně reagováno.

4. Maximální přípustná velikost zprávy (e-mailu)

 • maximální velikost přijímané zprávy (e-mailu) nebo přílohy: 10 MB

5. Elektronická podatelna provádí kontrolu:

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele

6. Potvrzení přijetí zprávy

 • elektronická podatelna potvrdí přijetí podání e-mailovou zprávou
  na udanou adresu elektronické pošty odesílatele

7. Reakce na elektronické podání

 • na elektronické podání bude reagováno nejpozději do druhého následujícího pracovního
  dne po dni podání na jeden z udaných kontaktů odesílatele
 • na podání nebude reagováno v případě uvedení nepravdivých a smyšlených
  kontaktních údajů odesílatele

8. Elektronický podpis odesílané zprávy občana

 • e-mail zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem,
  jsou považovány za běžnou korespondenci

9. Zjištěné chyby při provozu elektronické podatelny

 • v případě náhodně se vyskytnuvší chyby při provozu elektronické podatelny, neprodleně oznamte prosím tuto zjištěnou chybu na jeden z následujících kontaktů:
  e-mail adresa podatelny: podatelna@mutenice.cz nebo telefonicky na +420 518 370 4­25
  Prosím čekejte...