DOTACE, GRANTY A PŘÍSPĚVKY

Z ROZPOČTU OBCE MUTĚNICE JE MOŽNO ČERPAT TYTO DOTACE, GRANTY, PŘÍSPĚVKY


Granty obce Mutěnice

Dotace na poskytnutí podpory pro spolky a jiné organizace

Max. částka dotace – 49 000 Kč

Příjem žádostí od 1.1. do 31.3. daného roku


Dotace obce Mutěnice na poskytnutí podpory na akumulaci a využití srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Mutěnice pro období let 2022 – 2026

Účelem poskytnutí dotace je motivovat vlastníky či spoluvlastníky zkolaudovaných rodinných a bytových domů k efektivnímu hospodaření se srážkovou vodou a snížit i tak množství odebírané pitné vody

Max. částka dotace – 25 000 Kč

Příjem žádostí od 1.1. do 1.10. daného roku


Finanční dar k narození dítěte trvale bytem v obci Mutěnice

Částka finančního daru – 10 000 Kč

Příjem žádostí do 6. měsíců od narození dítěte


Finanční dar žákům prvních tříd navštěvujících ZŠ Mutěnice

Částka finančního daru – 2 000 Kč

Příjem žádostí od 1.9. do 15.12. daného kalendářního roku.

money-8033100-1280.jpg (248 KB)

Nebyl nalezen žádný soubor
  Prosím čekejte...