PROGRAM ROZVOJE OBCE A STRATEGIE SPORTU

Program rozvoje obce Mutěnice prošel důkladnou aktualizací se zapojením veřejnosti včetně dětí.

Program rozvoje obce Mutěnice představuje nástroj strategického řízení. Jedná se o dokument, který mapuje stávající stav života v obci, identifikuje problémy a rozvojový potenciál a určuje směr rozvoje jednotlivých oblastí.

Strategie sportu

Málo sportovního vyžití nebo třeba nedostatek dětských hřišť v obci. To byly velmi časté odpovědi při březnovém dotazníkovém šetření v Mutěnicích.

A tak jsme dokončili Program rozvoje obce jako celku a pustili jsme se do oblasti sportu. POMŮŽETE NÁM? Stačí vyplnit krátký dotazník ZDE.

Opět máte možnost vyplnit i papírový dotazník. Ten bude součástí podzimního zpravodaje. Odpovědi sbíráme do 14. 10. 2023. Zajímá nás i sportovní angažovanost dětí a mládeže. Rodiče žáků základní školy mohou dotazník za své děti vyplnit na školním Edookitu.

DĚKUJEME VŠEM, kteří se zúčastní dotazníkového šetření. Vaše odpovědi nám pomohou nasměrovat podporu rozvoje sportu v naší obci. BUDOUCNOST OBCE TVOŘÍME SPOLEČNĚ.

  Prosím čekejte...