PROGRAM ROZVOJE OBCE A STRATEGIE SPORTU

Program rozvoje obce Mutěnice prošel důkladnou aktualizací se zapojením veřejnosti včetně dětí.

Program rozvoje obce Mutěnice představuje nástroj strategického řízení. Jedná se o dokument, který mapuje stávající stav života v obci, identifikuje problémy a rozvojový potenciál a určuje směr rozvoje jednotlivých oblastí.

Strategie sportu

Jak jsme na tom v oblasti SPORTU v Mutěnicích? Na to jsme se vás ptali loni na podzim. Celou situaci jsme mapovali ze všech stran – jaká máme sportoviště, jak jsou vybavená, jakou máme sportovní nabídku, co lidem chybí… A z toho všeho vznikl návrh Plánu rozvoje sportu obce Mutěnice na období 2024–2034.

Mrkněte na tento návrh a své další připomínky a doplnění posílejte do 12.3.2024 na mail: martinaurbancova@kyjovske-slovacko.com.

  Prosím čekejte...