MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatky na rok 2024

Číslo účtu: 123–1188100277/0100

Poplatek za odpad

Sazba poplatku: 390,– Kč

Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – platba za každou osobu zvlášť

Splatnost poplatku: do 30.6.2024

Po provedení platby si můžete v servisní kanceláři vyzvednout svozový kalendář.

Poplatek za psa

Sazba poplatku: 100,– Kč

Variabilní symbol: rodné číslo majitele psa

Splatnost poplatku: do 30.6.2024

V případě, že nemáte možnost provést platbu převodem na účet je možná platba v hotovosti nebo platební kartou v servisní kanceláři OÚ.

Úřední hodiny:

Pondělí: 07:00–11:00 – 11:30–15:30

Úterý: zavřeno, neúřední den

Středa: 07:00–11:00 – 11:30–15:30

Čtvrtek: 07:00–11:00 – 11:30–18:00

Pátek: 07:00–11:00 – 11:30–14:30

Poplatky a služby

Úkon

Cena

Ověřování listin

30 kč/A4

Ověření podpisu

50 kč

Hlášení místního rozhlasu

61 kč

Poplatek za 1 psa

100 kč/rok

Poplatek za vývoz komunálního odpadu

390 kč/1 osoba/rok č.ú. 123-1188100277/0100

Žádost o výpis z rejstříku trestů

100kč/kolek

Přihlášení k trvalému pobytu

50 kč

Výpis z katastru nemovitostí

100 kč/1 strana, každá další strana 50 kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100 kč

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

300 kč

Uzavření manželství s cizincem (pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR)

3000 kč

Uzavření manželství (ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR)

5000 kč

Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě

3000 kč

Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině (platnost 6 měsíců)

500 kč

Vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku (platnost 6 měsíců)

500 kč

Vydání vícejazyčného standardního formuláře

100 kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (platnost 6 měsíců)

500 kč

Inzerce v MKT

61 kč/týden

Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Mutěnice

  Prosím čekejte...