ZPRAVODAJ OBCE

Přehled vydaných zpravodajů. Dokumenty ve formátu .pdf (Adobe Acrobat Reader). Zpravodaj prohlédnete klinutím na jeho název.

Zpravodaj vydává Rada obce Mutěnice, náklad 1250 ks.

Redakční rada:

Šéfredaktor – Pavel Trávník
Redaktoři – Markéta Gáborová, Bc. Jan Prokeš, Petr Plchut, Bc. Eliška Jurasová, Marta Balgová, Anna Prčíková, Vladimír Trávník, Ing. Jaroslav Mihola

  Prosím čekejte...