JUNÁK MUTĚNICE, . ODDÍL JIŽNÍ KŘÍŽ

Junáci Mutěnice, 9. oddíl Jižní kříz

logo-velke-internet-250x250.jpg (43 KB)

Skauting – to jsou kamarádi a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Ve
skautském oddíle Jižní kříž zažijí holky a kluci dobrodružství a najdou přátelství.
Dostávají příležitost objevovat své silné stránky a posouvat své limity. Budují si
aktivní zájem o okolí a pevný charakter. Prostřednictvím her, pestré palety aktivit,
pobytu v přírodě a učení se vlastní zkušeností získávají skauti a skautky odolnost
i řadu praktických dovedností. Skauting rozvíjí samostatnost i týmovou spolupráci
a učí holky a kluky poradit si v každé situaci.
Skautská činnost v našem oddíle je možná díky vedoucím dobrovolníkům, kteří
věnují oddílu svou energii a volný čas.
__
Děti se schází 1× týdně na družinových schůzkách, kde se učí novým věcem, hrají
hry a poznávají svět okolo sebe. Každý měsíc se koná alespoň jedna výprava,
nejčastěji do přírody, kde skauti otestují své dovednosti a naučí se soužití s přírodou.
Vyvrcholením skautského roku je 14 denní tábor, kde zažívají dobrodružství jiného
rozměru, než na družinových a oddílových akcích.
__
Skautský oddíl Jižní kříž čítá stabilně přes 40 členů, což je optimální počet pro
správné fungování oddílu. Více informací o naší činnosti se dozvíte na
stránkách http://www.junakmutenice.skauting.cz/ nebo na facebookové
stránce https://www.facebook.com/oddiljiznikriz/.

  Prosím čekejte...