Účelem poskytnutí dotace je motivovat vlastníky či spoluvlastníky zkolaudovaných rodinných a bytových domů k efektivnímu hospodaření se srážkovou vodou a snížit i tak množství odebírané pitné vody.

watering-cans-4766185-1280.jpg (429 KB)

Max. částka dotace – 25 000 Kč

Příjem žádostí od 1.1. do 1.10. daného roku

  Prosím čekejte...