SOKOL MUTĚNICE

Sokol Mutěnice

TJ Sokol Mutěnice byla založena 9. 3. 1919 a až do války byla důležitou součástí sportovního a kulturního života v obci. Za války ani po roce 1948 nebyla činnost sokola žádoucí.

V roce 1995 se o obnovení činnosti TJ Sokol Mutěnice zasloužily starostka paní Drahomíra Lysá, jednatelka paní Blažena Šťastná a hospodářka paní Františka Berková. Patří jim poděkování za to, že existenci sokolské jednoty udržely až do současnosti, i když v poslední době nevykazovala žádnou činnost.

24. 3. 2015 proběhla valná hromada, na které bylo přijato 26 nových členů a starostou jednoty byl zvolen Tomáš Mičola.

Více na stránkách: Sokol Mutěnice

  Prosím čekejte...