HISTORIE OBCE

Počátky obce Mutěnice dnes nemůžeme s určitostí datovat, jedná se o velmi starou ve středověku vzniklou ves. Nejspíše vznikla už někdy ve 12. nebo 13. století při osidlování okolí hodonínského hradu. Ve 13. století ves získali do vlastnictví johanité sídlící na hradu Orlovice nedaleko Ivanovic. Řád ves vlastnil až do roku 1537, kdy ji definitivně odkoupil do dědičného majetku Jan z Lipé, a obec se stala pevnou součástí hodonínského panství.

Už v době johanitské správy nad obcí vznikla tvrz, která obec chránila a pravděpodobně stála v okolí dnešního kostela a fary. Bylo to potřeba, protože během středověkých válek zanikla řada obcí na Slovácku, některé z nich v blízkosti Mutěnic. Za třicetileté války byla zpustošena fara, škola i kostel. Ten byl opraven až v roce 1668 a později byl na jeho místě v roce 1769 vystavěn císařovnou Marií Terezií nynější kostel zasvěcený sv. Kateřině v barokním stylu.

Život na venkově se vždy pojil převážně se zemědělstvím a Mutěnice nebyly výjimkou. Od konce 15. století se k tomu přidává rybníkářství, nový druh zisku pro podnikavé šlechtice. V okolí Mutěnic bylo založeno několik rybníků, které se dochovaly do dnes. S obcí Mutěnice je také nesporně spojeno vinařství. Už na první známé pečeti z roku 1613 je vyobrazena réva vinná, což jednoznačně dokládá důležitost tohoto oboru pro obyvatele obce. Vždyť i na původních viničních tratích se réva pěstuje i dnes, akorát se některé trati už jinak jmenují.

Obec se rozvíjela v druhé polovině 19. století po zavedení samosprávy. V roce 1896 byla postavena budova obecní radnice. O rok později se slavnostně otevřela nádražní budova a železniční dráha ze Zaječí přes Mutěnice do Hodonína s odbočkou z Mutěnic do Kyjova z roku 1900. Už dříve v roce 1835 byla postavena státní silnice z Brna do Hodonína přes Mutěnice. V roce 1873 byla postavena škola, která nahradila dřívější kaplanku postavenou v roce 1698. Význam vinohradnictví a vinařství dokládá zřízení Státní a zemské révové školky roku 1903 a Státního zemského a vzorného vinného sklepa, který byl slavnostně otevřen v roce 1912.

Mezi významné občany Mutěnic nesporně patří Tomáš Masaryk, který zde strávil dva roky svého dětství. Bydleli ve staré cihelně u obory v chalupě č. 120, kterou zničila bouře v roce 1919. Na Mutěnice Masaryk vzpomínal a několikrát se sem i vrátil, před válkou i po ní jako československý prezident. Dalším významným občanem byl Šimon Drgáč, legionář, který po válce pokračoval v armádní kariéře. Během okupace působil v odboji a byl za to vězněn v koncentračních táborech. Po válce byl povýšen do hodnosti armádního generála, ale krátce poté v roce 1952 byl v politických procesech odsouzen a uvězněn komunisty.

  Prosím čekejte...