PROGRAM ROZVOJE OBCE

Program rozvoje obce Mutěnice prošel důkladnou aktualizací se zapojením veřejnosti včetně dětí.

Program rozvoje obce Mutěnice představuje nástroj strategického řízení. Jedná se o dokument, který mapuje stávající stav života v obci, identifikuje problémy a rozvojový potenciál a určuje směr rozvoje jednotlivých oblastí.

Jedná se o tzv. živý dokument, který se může neustále měnit a přizpůsobovat potřebám obce. Pokud byste našli nějaké chyby či nepřesnosti v textu, prosím své postřehy pište na mail martinaurbancova@kyjovske-slovacko.com.

  Prosím čekejte...